Achtergronden

Wanneer mag een verdachte worden aangehouden?

De politie kan een persoon die wordt verdacht van een strafbaar feit aanhouden. In de wet staat beschreven wie als verdachte kan worden aangemerkt. Er moet een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit zijn.

Wat houdt het politieverhoor in?

De politie mag voor verhoor een persoon maximaal zes uur vasthouden. In die zes uur telt de nacht niet mee. Het kan dus voorkomen dat een persoon ook ‘s nachts op het politiebureau moet blijven. Als dat voor het onderzoek nodig is, kan de (hulp)officier van justitie bevelen dat de verdachte langer dan zes uur moet worden vastgehouden. Hij wordt dan in verzekering gesteld. De politie moet dan een bevel inverzekeringstelling uitreiken aan de verdachte. Lees verder voor meer informatie over wanneer een verdachte recht heeft op een advocaat onder het kopje ‘Advocaat nodig?’.

Wat volgt?

Na de voorgeleiding bij de rechter-commissaris zijn er twee mogelijkheden:
De officier van justitie vindt het niet nodig dat u nog langer wordt vastgehouden. U wordt dan in vrijheid gesteld. Dit betekent overigens niet dat u overal vanaf bent. De vervolging kan gewoon verder gaan. Besluit de officier om u verder te laten vervolgen, dus om de zaak voor de rechter te laten komen, dan krijgt u uw dagvaarding mee of ontvangt deze thuis.

Neem in dat geval altijd direct contact op met Pijnenburg Advocaten. De officier van justitie kan ook menen dat u nog langer moet worden vastgehouden. Hij zal de rechter-commissaris vragen om een bevel tot bewaring af te geven. De rechter-commissaris zal u daarop horen. Ook u wordt in de gelegenheid gesteld om uw mening te geven. De advocaat is altijd bij de voorgeleiding aanwezig.

Neem direct contact op

Wat is inverzekeringstelling?

De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het bureau moet blijven dan de zes uur voor verhoor. U wordt dan in verzekering gesteld. De in verzekering stelling kan maximaal drie dagen duren. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie de termijn van de inverzekeringstelling met drie dagen verlengen. Als u drie dagen en vijftien uur heeft vastgezeten moet u bij de rechter-commissaris komen. Die rechter toetst of de inverzekeringstelling rechtmatig is.

Wat houdt de voorlopige hechtenis in?

De voorlopige hechtenis bestaat uit twee delen. Het eerste deel heet inbewaringstelling (ibs). Dit duurt maximaal 14 dagen. Daarna zal de raadkamer beslissen of men nog langer vastgehouden dient te worden. Dit heet gevangenhouding. Dit duurt maximaal 90 dagen.

De voorlopige hechtenis (bewaring en gevangenhouding bij elkaar) kan tussentijds worden beëindigd. Dat betekent dat u vrij komt. Bij schorsing kunnen bepaalde voorwaarden worden opgelegd; bij opheffing niet. Met andere woorden: opheffing is een definitieve beëindiging; schorsing kan, als u zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt, weer worden teruggedraaid.

U kunt zelf (samen met uw advocaat) verzoeken om opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis. Uw advocaat kan u hierover informeren.

Neem direct contact op

 

Contact

Per 1 oktober 2018 heet het kantoor Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten:

Weteringschans 130-1
1017 XV Amsterdam

Route

Telefoon:+31 (0)20 5237667
Fax:+31 (0)20 5237666
  
E-mail. info@dekenspijnenburg.nl

Met spoed een advocaat nodig? Bel:
+31 20 523 76 67 of een van de advocaten