TBS & ISD

TBS (Ter Beschikking Stelling) en de maatregel ISD ( Inrichting Stelselmatige Daders) zijn twee strafrechtelijke maatregelen die door de strafrechter opgelegd kunnen worden ter bescherming van de maatschappij. Bij de maatregel ISD worden veelplegers gedwongen opgenomen in een daartoe aangewezen inrichting voor een periode van maximaal twee jaar. De behandeling is afhankelijk van de motivatie van de veroordeelde. Omdat de maatregel zeer ingrijpend is zal uw advocaat zorgvuldig onderzoeken of er een alternatief is voor ISD, bijvoorbeeld in de vorm van een verplicht reclasseringscontact of een behandeling.

TBS kan op twee manieren worden opgelegd: TBS met dwangverpleging en TBS met voorwaarden. Om TBS te kunnen opleggen moet de rechter beschikken over twee deskundigenrapporten van een psychiater en van een psycholoog. De officier van justitie of de rechter-commissaris kunnen een dergelijk rapport laten opstellen. Dit gebeurt indien het vermoeden bestaat dat de verdachte lijdt aan een psychische stoornis en deze stoornis (mede) tot het plegen van het misdrijf heeft geleid. Overigens is de verdachte niet verplicht mee te werken aan het tot stand komen van het deskundigenrapport. Uw advocaat zal de zaak uitgebreid met u bespreken en u vertellen hoe de procedure in elkaar zit, zodat u weet hoe u zich het beste op kan stellen in de strafzaak.

Neem direct contact op