Jeugdstrafrecht

In Nederland is iedereen vanaf 12 jaar strafbaar. De behandeling van strafzaken van minderjarigen verschilt echter wel van het volwassenenstrafrecht. De zitting vindt bijvoorbeeld altijd achter gesloten deuren plaats en de straffen zijn natuurlijk een stuk lager. Een minderjarige kan in principe maximaal 2 jaar jeugddetentie krijgen opgelegd. Veel jeugdzaken eindigen met een taakstraf, die of in de vorm van een werkstraf of in de vorm van een leerstraf kan worden opgelegd. De Raad voor de Kinderbescherming en het Bureau Jeugdzorg spelen een belangrijke rol in het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht. Het civiele jeugdrecht regelt de mogelijkheid om aan de rechter het verzoek te doen om een minderjarige onder toezicht te stellen of uit huis te plaatsen. Een dergelijk verzoek wordt meestal gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming indien er zorgen bestaan over de minderjarige.

Bij een ondertoezichtstelling (OTS) blijft de minderjarige in beginsel wel thuis wonen maar zal de gezinsvoogdij-instelling toezicht houden op de minderjarige. Door de gezinsvoogd wordt bekeken hoe het kind en het gezin hulp en steun geboden kan worden. Bij een uithuisplaatsing wordt de minderjarige daadwerkelijk uit huis geplaatst. Dit is een zeer ingrijpende maatregel, waarbij zelfs sprake kan zijn van een plaatsing in een gesloten jeugdinrichting. Ook in deze gevallen verleent Pijnenburg Advocaten juridische bijstand. Pijnenburg Advocaten verleent ook juridische bijstand aan de ouders van deze minderjarigen.

Neem direct contact op


Contact

Rooseveltlaan 2-4
1078 NH Amsterdam

Telefoon. +31 (0)20 5237667
Fax. +31 (0)20 5237666
  
E-mail: info@pijnenburgadvocaten.nl

Met spoed een advocaat nodig? Bel:
+31 20 523 76 67 of een van de advocaten