Slachtoffer

Ook als u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit kan u bij Pijnenburg Advocaten terecht. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de positie van het slachtoffer. Slachtoffers weten echter vaak nog steeds niet wat hun rechten zijn. Pijnenburg Advocaten kan u bijstaan en adviseren over uw positie en rechten als slachtoffer. Als u schade heeft geleden door een strafbaar feit kunt u zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. Pijnenburg Advocaten kan namens u het voegingsformulier indienen waarop u kunt aangeven welke schade (vermogensschade en smartengeld) u geleden heeft. Daarnaast kan uw advocaat het dossier opvragen, en samen met u beoordelen of u gebruik wilt maken van uw spreekrecht of dat u liever een schriftelijke slachtofferverklaring afgeeft. Pijnenburg Advocaten kan deze verklaring samen met u opstellen.

Daarnaast kan Pijnenburg Advocaten u ook helpen in een zgn art. 12-procedure. Soms wordt een verdachte van een strafbaar feit, waarvan u slachtoffer bent geworden, niet vervolgd. Indien u meent dat het openbaar ministerie de verdachte wél had moeten vervolgen, kan u daarover klagen bij het gerechtshof. Pijnenburg Advcoaten stelt in samenspraak met u het klaagschrift op. Het gerechtshof kan dan bepalen dat de officier van justitie de verdachte alsnog moet dagvaarden.

Neem direct contact op


Contact

Rooseveltlaan 2-4
1078 NH Amsterdam

Telefoon. +31 (0)20 5237667
Fax. +31 (0)20 5237666
  
E-mail: info@pijnenburgadvocaten.nl

Met spoed een advocaat nodig? Bel:
+31 20 523 76 67 of een van de advocaten